Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KPN, Hi, Telfort Cash Back promotie

 1. Algemeen
  1. Inzendingen worden enkel geaccepteerd voor adressen en rekeningnummers in Nederland.
  2. Het toestel dient een Nederlands IMEI nummer te hebben.
  3. KPN is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze promotievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze promotie.
  4. KPN behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de promotie deze promotievoorwaarden te wijzigen.
  5. Uitgezonderd van deelneming zijn: (a) winkeliers die KPN/Hi/Telfort producten verkopen, en (b) medewerkers of contractanten van KPN of aan KPN gelieerde bedrijven of hun families en iedereen die betrokken is bij de organisatie of het beheer van de promotie.
  6. De minimum leeftijd voor deelname aan de deze promotie is 18 jaar.
  7. De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en Deelnemers die onvolledige of valse adressen en/of namen gebruiken kunnen worden uitgesloten van deelname.
  8. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  9. Door deel te nemen aan deze promotie gaat u akkoord met deze voorwaarden.
  10. Inbreuk op deze voorwaarden kan, geheel naar goeddunken van KPN, resulteren in niet verzenden van de cash back.
 2. De promotie
  1. Deze promotie is uitsluitend van toepassing op onderstaande (KPN, Hi, Telfort) prepaid pakketten (toestel in combinatie met een prepaid simkaart) die zijn aangeschaft gedurende de promotieperiode.
  2. Uitgesloten voor de promotie zijn simlockvrije toestellen en toestellen die bij een telecom abonnement zijn verkregen of zijn aangeschaft.
  3. Eigenaren van één van de deelnemende prepaid pakketten (toestel in combinatie met een prepaid simkaart), aangekocht tijdens de promotieperiode hebben de mogelijkheid om via de website www.prepaidkorting.nl het cash back actieformulier in te vullen en uit te printen.
  4. Een aankoop bon kan maar 1 maal gebruikt worden voor de cash back actie.
  5. Indien op één aankoop bon meerdere prepaid pakketten van KPN, Hi of Telfort vermeld staan kan alleen deelgenomen worden als de originele aankoop bon meegezonden wordt.
  6. De actie is geldig in combinatie met andere promotionele activiteiten.
  7. Het ingevulde en uitgeprinte actieformulier dient met de originele streepjescode (knip de streepjescode uit de doos die begint met 87 of 88) en een kopie van de aankoop bon uiterlijk 19 oktober 2015 opgestuurd te worden naar:

   Prepaid cashback actie
   Antwoordnummer 1049
   6200 VB Maastricht
   (Een postzegel is niet nodig)
  8. De promotieperiode van de cash back loopt van 1 september 2012 tot en met 30 september 2015.
  9. Registreren kan tot en met 30 september 2015 en de cash back voucher kan ingestuurd worden tot en met 19 oktober 2015.
  10. Per huisadres en/of rekeningnummer kan slechts tweemaal aan de promotie worden deelgenomen per half jaar.
  11. De cash back vertegenwoordigt de waarde, genoemd in onderstaande opsomming, en zal binnen 6 weken na aanvraag op de rekening van de inzender gestort worden. Het beltegoed vertegenwoordigt de waarde genoemd in onderstaande opsomming en zal binnen 6 weken na aanvraag op het opgegeven 06 nummer worden gestort.
  12. Slechts tijdige en volledig ingevulde gegevens worden geaccepteerd door de betrokken organisatie of administratie.
  13. De cash back vertegenwoordigt een geldwaarde en kan niet voor uitkeringen in natura worden ingewisseld.
 3. Let op, de cash back promotie die Samsung momenteel op de Samsung Galaxy Ace en Samsung Galaxy Y heeft is al in bovenstaande cash back bedragen meegenomen. Deze kan niet apart via Samsung worden aangevraagd.

  • Kpn
   Het extra beltegoed kan opgevraagd worden via *107#. Je kunt het extra beltegoed gebruiken om te bellen en sms'en naar gewone vaste en mobiele nummers binnen Nederland. Je kunt dit tegoed niet gebruiken in en naar het buitenland, voor commerciële sms-diensten, kopen van prepaid voordeelbundels, en bellen met 084-, 087-, 088- en 090x nummers.
  • Hi
   Het extra beltegoed kan opgevraagd worden via *107#. Je kunt het extra beltegoed gebruiken om te bellen en sms'en naar gewone vaste en mobiele nummers binnen Nederland. Je kunt dit tegoed niet gebruiken in en naar het buitenland, voor commerciële sms-diensten, kopen van prepaid voordeelbundels, en bellen met 084-, 087-, 088- en 090x nummers.
  • Telfort
   Het extra beltegoed kan opgevraagd worden via Mijn Tefort. Je kunt het extra beltegoed gebruiken om te bellen en sms'en naar gewone vaste en mobiele nummers binnen Nederland. Je kunt dit tegoed niet gebruiken in en naar het buitenland, voor commerciële sms-diensten, kopen van prepaid voordeelbundels, en bellen met 084-, 087-, 088- en 090x nummers.

  • Het extra beltegoed kan aan elk actief KPN, Hi of Telfort prepaidnummer worden toegevoegd. Het tegoed kan niet worden toegekend aan prepaidnummers van partijen die onder eigen naam opereren maar gebruik maken van het netwerk van KPN.
 4. Uitsluiting aansprakelijkheid
  1. KPN is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor kosten, aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband met het uitkeren of gebruik van de cash back.
  2. KPN, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (het uitkeren van of het gebruik van) de cash back of deelname aan de promotie.
  3. KPN, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door KPN worden ontvangen.
  4. KPN is niet aansprakelijk indien de cash back en/of het beltegoed later dan aangekondigd wordt ontvangen.
 5. Persoonsgegevens
  1. De door de deelnemer in het kader van de actie verstrekte (persoons)gegevens kunnen door KPN worden gebruikt voor marktonderzoek of marketing- en verkoopactiviteiten met betrekking tot producten en diensten van KPN, zoals vermeld in het privacystatement: Kijk, wanneer je een KPN prepaid pakket hebt gekocht, op www.kpn.com/Privacy.htm en op www.hi.nl/Privacy.htm als het een Hi prepaid pakket betreft.
  2. Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van Deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
 6. Vragen / klachten
  1. Voor vragen of klachten kunt u het contactformulier invullen.
Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.